Kwetsuren en documenten

Michel Lemmens, Steenovenstraat 67, 3582 Koersel,

mobiel : 0478 56 34 86

email: michellemmens@telenet.be.

 

doet de aangifte en opvolging van het verzekeringsdossier bij de bond.

 

De wijze van aangifte is gewijzigd sedert 01.09.2022.

Voortaan ZIJN ALLEEN NOG ELEKTRONISCHE  AANGIFTES DOOR DE BOND TOEGELATEN

 

 

HOE MOET HET ?

 

1.

Aangifte van ongeval moet bij de bond ingediend zijn binnen de 21 dagen. DAAROM MOET HET FORMULIER BINNEN DE 14 DAGEN OP HET SECRETARIAAT VAN DE CLUB BINNEN ZIJN.

Het  formulier “medisch getuigschrift” ( model hieronder in PDF afdrukbaar) moet volledig ingevuld en ondertekend worden door een geneesheer.

 

Bovenaan vul je de datum van het ongeval in en de naam van de gekwetste. Michel Lemmens vult het aansluitingsnummer, de clubnaam en de beschrijving van het ongeval in, op basis van jouw melding op het informatieblad (zie punt 2).

 

Een klever ziekenfonds aanbrengen.

Vergeet de handtekening naast de klever niet !

 

 Een blanco formulier kan je downloaden en printen, of vragen op het secretariaat van de club.

 

2.

Daarenboven moet een informatieblad ingevuld worden met de nodige gegevens over de gekwetste en het ongeval. Een blanco informatieblad  kan je downloaden en printen, of vragen op het secretariaat van de club.

 

 

Deze 2 formulieren bezorgen aan de club of rechtstreeks aan Michel Lemmens. (mag ook per mail).

Michel zorgt dan dat de aangifte bij de bond elektronisch gebeurt.

 

3.

De gekwetste ontvangt daarna een ontvangstbewijs met een dossiernummer en onderaan een strook om de genezing te laten invullen door een arts.

 

 

 

4.

De originele bewijsstukken van onkosten worden door de gekwetste betaald en bijgehouden tot aan de genezing en dan ingeleverd.

Het kan gaan om attesten van de ziekenkas, kosten voor foto’s, ziekenhuis, labo, ziekenvervoer, enz….

Alle kosten worden globaal ingediend tenzij het gaat om een lange revalidatie. Dan kunnen er tussentijdse afrekeningen gemaakt worden.

 

5. Indien je massage moet volgen, dien je rekening te houden met de aanvangsdatum die de arts invult op het medisch formulier.

De verzekering van de voetbalbond geeft toestemming en bepaalt de aanvangsdatum van de kinébehandeling. Bij nood aan verlenging dadelijk het doktersbriefje bezorgen aan Michel Lemmens. De clubkinesist is Erwin Goris, Albert I-laan 75, Koersel – 0476/453965.

 

6.

Bij hospitalisatie steeds een kamer van meer personen vragen. De erelonen voor een kamer apart worden niet vergoed door de bondsverzekering en ook niet door het ziekenfonds !

 

7.

Nooit een formulier van genezing laten invullen als men nog in behandeling is waarbij kosten gemaakt worden.

 

8. Als men tussendoor de procedure wil stop zetten (bv. slechts licht gekwetst en minieme kosten) laat dit dan weten aan Michel Lemmens.

 

 

2023 Weerstand Koersel
Design by :  Web-Grafic