Kwetsuren en documenten

Michel Lemmens, Steenovenstraat 67, 3582 Koersel,

mobiel : 0478 56 34 86,

email: michellemmens@telenet.be.

doet de aangifte en opvolging van een kwetsuur.

 

Even een opfrissing om een tegemoetkoming bij een schadegeval te bekomen.

 

Aangifte van ongeval moet bij de bond ingediend zijn binnen de 21 dagen.

Daartoe wordt een formulier “medisch getuigschrift” volledig ingevuld en ondertekend door een geneesheer. Een blanco bekomen worden op de club, bij secretaris Erwin Goris of bij Michel Lemmens.

De keerzijde wordt deels ingevuld voor zover de speler dit kan aangeven. Het formulier moet ondertekend worden. Vanaf 2019 moet een der ouders van een speler onder de 13 jaar de aangifte ondertekenen.

Het volledig ingevulde formulier wordt gedeponeerd in de brievenbus van Michel Lemmens of aan het secretariaat van de club. Een ziekenfondsklever wordt toegevoegd,  en  het telefoon- of gsm nr. en mailadres.

Alle bewijsstukken van onkosten worden bijgehouden en achteraf ingeleverd: apotheek, foto’s, ziekenhuis en labo, ziekenvervoer, attesten van tussenkomsten door het ziekenfonds, toelating van het ziekenfonds voor bijzondere behandeling, medisch attest voor behandelingen. De kosten worden globaal aangegeven, tenzij de genezing te lang duurt  en de bedragen te hoog oplopen.
 

Kwetsuren:


ALVORENS MEN NAAR DE DOKTER (voor de medische begeleiding werkt onze club het nauwst samen met Dr Chris Van Acker, Mouterijstraat, Koersel) GAAT EEN FORMULIER VOOR ONGEVALSAANGIFTE VRAGEN IN HET CLUBHUIS of AAN DE SECRETARIS.

Het door de dokter ingevuld formulier binnen de 10 dagen persoonlijk (eventueel vergezeld van ouder) binnenbrengen bij  Michel Lemmens, steenovenstraat 67, 3582 Koersel, 0478 56 34 86 
Ook een klevertje van de ziekenkas meebrengen!

Indien men massage moet volgen rekening houden met de aanvangsdatum :

De K.B.V.B. geeft toestemming en bepaalt de aanvangsdatum van de kinebehandeling.
Bij verlenging dadelijk doktersbriefje binnenbrengen bij Michel Lemmens
De clubkinesist is Erwin Goris, Albert I-laan 75, Koersel - 0476 45 39 65.

Bij hospitalisatie steeds een kamer voor 4 vragen.
Anders worden erelonen aangerekend die niet vergoed worden door de bond.

Indien je naar de spoedgevallen gaat zonder eerst de huisdokter te raadplegen, rekent het hospitaal een supplement aan dat niet vergoed wordt door de bond.

Nooit een formulier van genezing laten invullen indien men nog in kinebehandeling is.

 

2022 Weerstand Koersel
Design by :  Web-Grafic